DOKUMENTY

PROSIMY WYPEŁNIONE DOKUMENTY WŁOŻYĆ DO KOPERTY I WRZUCIĆ DO SKRZYNKI WYSTAWIONEJ PRZED PRZEDSZKOLE W GODZ. 7.30 – 16.30.
PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI PODPISANIA DOKUMENTÓW PRZEZ OBOJGA RODZICÓW !
Wszystkie dokumenty znajdziesz na: