DOKUMENTY REKRUTACYJNE

INFORMUJEMY RODZICÓW, IŻ ZE WZGLĘDU NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJE EPIDEMIOLOGICZNĄ SEKRETARIAT PRZEDSZKOLA BĘDZIE NIECZYNNY.
DOKUMENTY REKRUTACYJNE PROSIMY PRZEDE WSZYSTKIM  PRZESYŁAĆ POCZTĄ
(
ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU) LUB WYSŁAĆ SKAN DOKUMENTÓW NA ADRES MAILOWY.
W PRZYPADKU SKANU BĘDZIE KONIECZNOŚĆ DOSTARCZENIA ORYGINAŁÓW DO PRZEDSZKOLA. TERMIN ODBIORU TYCH DOKUMENTÓW BĘDZIE PODANY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.
PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ABY OPRÓCZ WNIOSKU DOŁĄCZYĆ WSZYSTKIE OBOWIĄZUJĄCE ZAŁĄCZNIKI ! ICH BRAK WPŁYNIE NA OSTATECZNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW !
PAMIĘTAJMY O PODPISACH OBOJGA RODZICÓW  !
Z POWAŻANIEM
   Dyrektor Przedszkola
   Hanna Ciechanowska