DOKUMENTY REKRUTACYJN 2023/2024

DOKUMENTY REKRUTACYJNE PRZYJMUJEMY

W GODZINACH 9.00 – 16.30

WYŁĄCZNIE DO SKRZYNKI PODAWCZEJ
ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY DRZWIACH
WEJŚCIOWYCH DO PRZEDSZKOLA.

KOMPLET DOKUMENTÓW POWINIEN ZNAJDOWAĆ
SIĘ W PODPISANEJ, ZAKLEJONEJ KOPERCIE.