CENTRUM WYOBRAŹNI MTP- gr 4 18.04.2024r.

18.04.2024r.

DZIECI Z GR.4

ZAPRASZAMY DO
DO CENTRUM NAUKI WYOBRAŹNIA

„KALEJDOSKOP”

Wystawa pozwoli eksperymentalnie zbadać
i zrozumieć różnorodne zjawiska optyczne
i fizyczne, pokaże jak nauka wyjaśnia codzienne
zjawiska takie jak kolory tęczy czy odbicia w lustrach
oraz jak wiedza z zakresu fizyki i optyki wpływa
na nasze życie, od technologii po sztukę.
Interaktywna wystawa jest odpowiedzią
na nurtujące nas każdego dnia pytania
a także jest inspiracją do dalszych poszukiwań.
Wyjazd tramwajem – teren MTP