CENTRUM WYOBRAŹNI MTP- 24.04.2024

24.04.2024r.

DZIECI Z GR.3

ZAPRASZAMY DO
DO CENTRUM NAUKI WYOBRAŹNIA

„BARWY”

TO NIE TYLKO WYSTAWA – TO INTERAKTYWNA
PRZYGODA, KTÓRA POZWOLI NAM ZROZUMIEĆ
ZJAWISKA,KTÓRE OTACZAJĄ NAS KAŻDEGO DNIA
Interaktywna wystawa jest odpowiedzią
na nurtujące nas CODZIENNE pytania
a także jest inspiracją do dalszych poszukiwań.
BĘDZIEMY NIE TYLKO OGLADAĆ ,ALE RÓWNIEŻ BRAĆ

CZYNNY UDZIAŁ W WARSZTATACH
Wyjazd tramwajem – teren MTP