BIBLIOTEKA 12.01.2024r.

12.01.2024r.

DZIECI Z GR.5 ODWIEDZĄ
ODDZIAŁ BIBILIOTEKI RACZYŃSKICH
NA OŚ. POD LIPAMI.

CELEM NASZEJ WYCIECZKI JEST ZAPOZNANIE DZIECI Z PRACĄ
W BIBLIOTECE,DOWIEMY SIĘ CO NALEŻY ZROBIĆ,ABY STAĆ
SIĘ CZYTELNIKIEM BIBLIOTEKI,POZNAMY ZASADY
WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK. WIEK PRZEDSZKOLNY JEST
DOSKONAŁYM CZASEM NA ROZBUDZANIE
ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH I PROMOWANIE
CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI.