Bibiloteka Raczyńskich gr. V-10.11.2023r.

10.11.2023r.

DZIECI Z GR.5 ODWIEDZĄ
ODDZIAŁ BIBILIOTEKI RACZYŃSKICH
NA OŚ. POD LIPAMI.

CELEM NASZEJ WYCIECZKI JEST ZAPOZNANIE DZIECI Z PRACĄ W BIBLIOTECE, DOWIEMY SIĘ CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY STAĆ
SIĘ CZYTELNIKIEM BIBLIOTEKI,POZNAMY ZASADY
WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK. WIEK PRZEDSZKOLNY JEST
DOSKONAŁYM CZASEM NA ROZBUDZANIE
ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH I PROMOWANIE
CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI.