KSIĘGARNIA Z BAJKI GR.V

22.03.2019r. NA GODZ.10:15 ZAPRASZAMY DZIECI Z GR.5
DO KSIĘGARNI Z BAJKI NA WARSZTATY EDUKACYJNE„HISTORIA KSIĄŻKI”
POZNAMY DZIEJE KSIĄŻKI OD KAMIENNEJ TABLICZKI DO
NOWOCZESNEJ E-KSIĄŻKI.DOWIEMY SIĘ MIĘDZY INNYMI :CO TO SĄ
HIEROGLIFY?DO CZEGO SŁUŻYŁ PAPIRUS? JAKIE ZASŁUGI MIAŁ JAN
GUTENBERG? I WIELE INNYCH CIEKAWYCH WIADOMOŚCI
„Książki –okręty myśli żeglujące po oceanach czasu i troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie”Francis Bacon