INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W PRAWIE OŚWIATOWYM

DRODZY RODZICE!

WYCHODZĄC NAPRZECIW OCZEKIWANIOM RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH, ZARÓWNO TYCH STARSZYCH JAK I NAJMŁODSZYCH- ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI- PROPONUJEMY OD NOWEGO OKU SZKOLNEGO UTWORZENIE JEDNEGO ODDZIAŁU
DLA MALUSZKÓW 3 LETNICH, 2 ODDZIAŁÓW DLA 4 LATKÓW, 2 ODDZIAŁÓW DLA 5 LATKÓW ORAZ
JEDNEGO ODDZIAŁU DLA DZIECI NAJSTARSZYCH 6 LETNICH REALIZUJĄCYCH OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY.

PROSIMY ZATEM O WSTĘPNE OKREŚLENIE PAŃSTWA ZAMIERZEŃ I PODANIE NAM, KTO ZECHCE KONTYNUOWAĆ
OD WRZEŚNIA POBYT W NASZYM PRZEDSZKOLU.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE ORAZ PRAWDOPODOBNIE JUŻ NOWĄ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (POJAWIŁ SIĘ JUŻ PROJEKT) OMÓWIMY NA SPECJALNIE ZORGANIZOWANYM E NAJBLIŻSZYM CZASIE SPOTKANIU.