• 7-8.30

  zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi; (30 min.)

  gry dydaktyczne, prace porządkowe;

  zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem,

  zabawy integracyjne oraz ćwiczenia poranne;

 • 8.30-9.00 Śniadanie

  Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do śniadania;

 • 9.00-11.00

  zajęcia dydaktyczne z całą grupą zgodnie z tematyka programową, wycieczki, imprezy okolicznościowe, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne;

  język obcy, indywidualna praca z dziećmi

  pobyt na świeżym powietrzu: spacery, wycieczki, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze;

 • 11.30-12.00 II Śniadanie

  Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do II śniadania

  Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci;

 • 12.00-12.30

  Wyciszenie, rozluźnienie, terapia bajką, elementy muzykoterapii;

 • 12.30-13.30

  zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,

  zabawy w ogródku przedszkolnym,

  zajęcia rozwijające wszechstronne zainteresowania dzieci;

 • 13.30-14.30 Obiad

  Czynności samoobsługowe i porządkowe

  Przygotowanie do obiadu

 • 14.00-17.00

  bajkoterapia- słuchanie i analiza litereatury, praca indywidualna- wspomaganie i korygowanie,

  aktywność ruchowa,

  zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci;

Podstawa programowa jest realizowana zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola Misia Colargola z dnia 05.10.11r. przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu.