Grupa IV Misia Puchatka

Nie żałować niczego – to początek wszelkiej wiedzy. Max Born