Grupa I Misia Gumisia

Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie Hans Zeier