DRODZY RODZICE!

DRODZY RODZICE !

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PLACÓWKA MUSI ZAPEWNIĆ
DZIECIOM OPRÓCZ PODSTAWOWYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH,
ZAJĘCIA Z NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO, RYTMIKĘ, LOGOPEDIĘ
ORAZ POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ.
W NASZYM PRZEDSZKOLU DODATKOWO PROPONUJEMY ( W
ZALEŻNOŚCI OD GRUPY ) : ZAJĘCIA TANECZNE, NAUKĘ GRY W
SZACHY, TRENINGI PIŁKARSKIE ORAZ KONCERTY MUZYCZNE
„FILHARMONIA POMYSŁÓW„.

ZAJĘCIA TE SĄ BEZPŁATNE.  OD POCZĄTKU WRZEŚNIA ROZPOCZĘŁY SIĘ ZAJĘCIA Z RYTMIKI,
JUŻ ODBYŁ SIĘ PIERWSZY KONCERT, OD 16.09 ZACZYNAMY JĘZYK ANGIELSKI, A OD PAŹDZIERNIKA – POZOSTAŁE ZAJĘCIA.
GRAFIK WSZYSTKICH ZAJĘĆ POJAWI SIĘ NA TABLICY OGŁOSZEŃ PRZY KAŻDEJ GRUPIE.

PRAWDOPODOBNIE POD KONIEC WRZEŚNIA UDA SIĘ
ZORGANIZOWAĆ OGÓLNE SPOTKANIE ZE WSZYSTKIMI
PROWADZĄCYMI W/W ZAJĘCIA, O CZYM Z WYPRZEDZENIEM POINFORMUJEMY.