BAL

W karnawale, w karnawale zawsze idziemy na bale. Można zmienić się w królewnę, w królewicza można też, są cyganki, wróżki, żabki, jest i batman, jest i jeż. Na piątkowym balu była świetna zabawa, było głośno i radośnie.

Muzeum archeologiczne

W środę, 30 stycznia, udaliśmy się na wycieczkę do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Wysłuchaliśmy opowieści o życiu mieszkańców Peru i Boliwii. Największym zainteresowaniem cieszył się temat pochówku zmarłych i barwne stroje narodowe. Dzieci wykonały prace plastyczne – naszyjniki i rysunek małpy z pustyni Nazca.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W środę, 23 stycznia 2019 r., gościliśmy w naszym przedszkolu babcie i dziadków z okazji ich święta. Dzieci zaprezentowały wiersze Wandy Chotomskiej, piosenki i pastorałki. Dziadkowie byli bardzo dumni ze swoich utalentowanych wnuków.

Pierwszy śnieg

W czwartek przed Świętami Bożego Narodzenia spadł pierwszy śnieg! Jak tylko go zobaczyliśmy, pobiegliśmy na nasz ogród bawić się i lepić bałwany. Zobaczcie nasze śnieżne dzieła.

Boże Narodzenie

Przed jasełkami dla rodziców zrobiliśmy sobie kilka pamiątkowych zdjęć dla zabicia tremy. Tegoroczną przedszkolną wigilię zjedliśmy wspólnie z dziećmi z grupy p. Asi. Dostaliśmy też niespodziankowe pudełka od Gwiazdora.

STRAŻ MIEJSKA

W poniedziałek dwie najstarsze grupy odwiedziły Panie ze straży miejskiej, a konkretnie z oddziału prewencji. Dzisiaj Panie sprawdzały naszą wiedzę. Nie było pytania, na które nie znaliśmy odpowiedzi. Egzamin na bezpiecznego przedszkolaka zdaliśmy celująco!!!

 

WIZYTA JEŻY

W úrodÍ, 28 listopada, odwiedzi≥y nas jeŅyki. Dowiedzieliúmy siÍ, Ņe sĻ to zwierzÍta chronione a takŅe czym siÍ odŅywiajĻ. O tej porze roku jeŅe juŅ úpiĻ, ale jeden nie zasnĻ≥ i mieliúmy moŅliwoúś obejrześ jak spaceruje po naszym dywanie.

 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Z okazji MiÍdzynarowego Dnia Pluszowego Misia wszyscy przynieúliúmy do przedszkola swoje ulubione pluszaki. Naszemu misiowi Colargolowi zaúpiewaliúmy „sto lat”. NastÍpnie, w sali, kaŅdy můg≥ improwizowaś swůj w≥asny misiowy taniec.

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI UAM

W piątek, 23 listopada, wybraliśmy się na wycieczkę do biblioteki Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zobaczyliśmy jak działa komputer dla osób niewidomych. Oglądaliśmy stare księgi, w tym najstarszą książkę znajdującą na wydziale pochodzącą z XIII wieku. W archiwum biblioteki przesuwaliśmy regały, kręcąc kółkami. Panie wykładające na co dzień muzykologię poprowadziły bardzo ciekawe zajęcia.