ZEBRANIE

W dniu 19.03.2019r. o godz. 17.00

zapraszamy wszystkich Rodziców na
spotkanie w poszczególnych grupach.
Ze względu na na powagę omawianych
spraw, prosimy o wysoką frekwencję !