WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI UAM

W piątek, 23 listopada, wybraliśmy się na wycieczkę do biblioteki Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zobaczyliśmy jak działa komputer dla osób niewidomych. Oglądaliśmy stare księgi, w tym najstarszą książkę znajdującą na wydziale pochodzącą z XIII wieku. W archiwum biblioteki przesuwaliśmy regały, kręcąc kółkami. Panie wykładające na co dzień muzykologię poprowadziły bardzo ciekawe zajęcia.