WIZYTA JEŻY

W úrodÍ, 28 listopada, odwiedzi≥y nas jeŅyki. Dowiedzieliúmy siÍ, Ņe sĻ to zwierzÍta chronione a takŅe czym siÍ odŅywiajĻ. O tej porze roku jeŅe juŅ úpiĻ, ale jeden nie zasnĻ≥ i mieliúmy moŅliwoúś obejrześ jak spaceruje po naszym dywanie.