Ważna wiadomość dla grupy I

Ze względu na tygodniową nieobecność Pani Kingi

i nadal niską frekwencją dzieci

przekładamy uroczystość Dnia Babci i Dziadka na

WTOREK 30 STYCZNIA GODZINA 10.00!