Urodziny Kaja

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
niech od dzisiaj radość gości,
lodów, ciastek i słodyczy
tego Ci Twa Grupa Yogi życzy.