MUZEUM ARCHEOLOGICZNE GRUPA III- 26.03.2019r.

26.03.2019r. NA GODZ. 9:30 DZIECI Z GR.3

POJADĄ TRAMWAJEM

DO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO
NA WARSZTATY EDUKACYJNE

TEMATEM SPOTKANIA BĘDĄ CIEKAWOSTKI O ŻYCIU

W ARGENTYNIE I PARAGWAJU

ŚNIADANIE G.8:00

NA SPÓŹNIALSKICH NIE CZEKAMY!!