MUZEUM ARCHEOLOGICZNE 24.05.2018r. GRUPA 2

DZIECI Z GRUPY 2  DNIA 24.05.2018r.
POJADĄ TRAMWAJEM DO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO
NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE – „MEKSYK”.

ŚNIADANIE GODZINA 8.15

TRAMWAJ Z PRZYSTANKU PRZY UL. ŻNIWNEJ
ODJEŻDŻA O GODZINIE 8.50.

NA SPÓŹNIALSKICH NIE CZEKAMY!!!