ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Z okazji MiÍdzynarowego Dnia Pluszowego Misia wszyscy przynieúliúmy do przedszkola swoje ulubione pluszaki. Naszemu misiowi Colargolowi zaúpiewaliúmy „sto lat”. NastÍpnie, w sali, kaŅdy můg≥ improwizowaś swůj w≥asny misiowy taniec.