OCHRONA ŚRODOWISKA- grupa 3,4,5 18.04.2018r.

 18.4.2018r.O GODZ.9:30

ZAPRASZAMY  DZIECI Z GR. 3,4 i 5

 NA MULTIMEDIALNĄ PROJEKCJĘ PT.

     „NA OCHRONIE ŚRODOWISKA TWOJE ZDROWIE ZYSKA”

         PANI AGNIESZKI I PANI MONIKI ,

               KTÓRE REPREZENTUJĄ STRAŻ MIEJSKĄ.

 

Zajęcia edukacyjne mają na celu kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec środowiska.